Cabanes. Carrers i noms de casa

Eixample

Carrer del canal

Carrer del canal (1940-1950)

L’eixample. Construït a partir del segle XVI, es va iniciar amb les edificacions senyorials de l’actual carrer Canal i ocupa el marge esquerra del rec del molí.

Anuncis