Cabanes. Carrers i noms de casa

C. del Pedró

El carrer del Pedró es troba a la zona nord del poble. Va des de la carretera de Sant Climent fins al carrer del Clos.

Va rebre aquest nom perquè la zona és coneguda pel “pedrò” ja que allà hi havia hagut una creu de terme que va desaparèixer a principis del s. XX i de la qual només es conserva la base de pedra on hi ha esculpida la data de 1604.

El Ple Municipal del 18 d’octubre de 2018 va donar nom a aquest carrer que fins aquell moment només era un camí de pas. La urbanització d’aquest carrer es va iniciar amb la construcció de la primera casa i l’obertura de l’aparcament i entrada de l’escola.

Anuncis