Cabanes. Carrers i noms de casa


Deixa un comentari

Nucli urbà de Cabanes

planol

El nucli urbà de Cabanes està format per:

 1.  El barri vell. Primer nucli del poble. Ocupa el marge dret del rec del molí i es va anar construint a l’entorn de la torre i l’antic castell.
 2. L’eixample. Construït a partir del segle XVI, es va iniciar amb les edificacions senyorials de l’actual carrer Canal i ocupa el marge esquerre del rec del molí.
 3. Carrers fora muralles. Van néixer a partir del segle XIX
 4. Les masies de dalt i altres cases disperses i els masos

No tenim informació dels carrers medievals del poble. Segurament un dels més antics sigui el carrer dels Escudillers. Els llibres parroquials i documents antics tampoc ens donen gaires dades dels noms dels carrers, fins ara he trobat la plaça de l’Oli, en un contracte d’arrendament del 1706, el carrer de les Cavalleries en un registre parroquial del 1707 i el carrer del Portal del Molí (carrer Canal), en un inventari del 1720.

Tenim notícia d’alguns carrers que Albert Compte cita en el seu treball “Cabanes al segle XVIII: un exemple d’expansió de les terres de cultiu per mitjà d’establiments i roturacions d’aigualleixos i garrigues”, com poden ser els carrers de les Ferreries, dels Cistellers, de la Font, de la Muralla, de la Processó o la plaça de l’Oli. De la major part d’aquests carrers se’n desconeix la localització.

Ja al segle XX, a La Vanguardia del 13 de maig de 1931, hi apareix una nota on hi diu: En sesión últimamente celebrada en este ayuntamiento fué aprobada una proposición del señor Llombart, referente al cambio de rótulos de calles, acordándose dar el nombre de:

 • Plaça de Francesc Macià, a la Plaça Major
 • Plaça del 14 d’Abril, a la plaça de l’Oli
 • Carrer de Fermín Galán, al carrer del Canal
 • Carrer de García Hernández, al carrer d’Espolla

El 1936, el carrer Canal es deia Francesc Macià i la plaça de l’Ajuntament era la plaça de la República.

Una vegada acabada la Guerra Civil es van tornar a canviar els noms d’alguns carrers, tal com reflecteix el padró municipal de l’any 1940.

 • Plaza Aceite, a la plaça de l’Oli
 • General Mola, podria ser un carreró que sortia de la plaça de l’Oli cap al carrer Colón
 • Calvo Sotelo, al carrer Canal
 • El carrer d’Espolla va recuperar el seu nom original
 • Plaza del Caudillo, a la plaça de l’Ajuntament
 • Reverendos mártires, al carrer dels Escudillers

Aquests canvis no van durar massa temps i el padró de 1945 ja va recuperar els noms tradicionals d’abans de la República. Al padró del 1950, a la plaça de l’Ajuntament se l’anomena “Plaza” i la de la Torre hi consta com a Plaza de la Cárcel. Els noms eren en castellà, excepte el carrer Escudillers que es mantenia en català.

Foto aèria, 2008

Anuncis